Ledningsstab, Ekonomi- och styrningsavdelning


Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.

Finspångs kommun har idag drygt 22 000 invånare. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009 – vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, bostäder och fastigheter som på en utvecklingsorienterad organisation. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

Genom Vision 30/35 siktar vi på att bli 30 000 invånare år 2035. I arbetet med detta är skolor och utbildning utpekade som centrala framgångsfaktorer. Finspångs kommun arbetar aktivt för att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska prägla kommunens styrning och ledning.

Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Finspångs kommun har cirka 1 800 anställda. Vi blev utsedda till Årets Employer Branding-kommun 2018 och var nominerade till Årets kulturkommun 2018. Vi siktar på att söka Sveriges Kvalitetskommun 2021.

Beskrivning

Genom Vision 30/35 har Finspång ambitionen att växa. Tillväxten kommer att ställa krav på en god ekonomisk utveckling och en ekonomi i balans präglad av ett effektivt resursutnyttjande. För att uppnå visionen kommer behovet av investeringar vara högt de kommande åren. Som ekonomichef har du har en nyckelroll i denna utveckling, där du genom att leda arbetet för en stabil och hållbar ekonomi bidrar till visionen. 

Ekonomi- och styrningsavdelningen är en av ledningsstabens fem avdelningar och har till uppgift att stödja kommunstyrelsen och kommundirektören i deras uppdrag. Ett av avdelningens viktigaste uppdrag är att leda kommunens arbete med mål, budget, ekonomistyrning samt uppföljning av kvalitet och ekonomi. I avdelningen ingår också inköps- och upphandlingsfrågor. Förutom detta har du en viktig roll i ledning och styrning av kommunens bolag. 

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef ansvarar du för att leda kommunens gemensamma processer inom ekonomi- och kvalitetsstyrningen och du rapporterar direkt till kommundirektören, samt ingår i dennes ledningsgrupp. Ekonomichefen har därmed en central funktion i kommunens utveckling och tillväxt. 

I ditt uppdrag som ekonomichef verkar du på många olika samordningsarenor inom ekonomi- och styrning där du är en viktig ledare. Samarbetet mellan ekonomichef, övriga avdelningschefer samt sektorchefer är avgörande för att verksamheterna i kommunen ska lyckas med sina uppdrag och bidra till kommunens utveckling. Som ekonomichef har du personal- och budgetansvar för ekonomi- och styrningsavdelningen som består av femton medarbetare. I rollen förväntas du både ha en stödjande och styrande funktion mot kommunens chefer i de olika sektorerna. 

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har en gedigen erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå med mycket god förståelse för politiska organisationer och deras beslutsprocesser. Du har även erfarenhet från en ledande befattning i en större komplex organisation. Rollen ställer krav på god förståelse för samhällsekonomiska samband och goda kunskaper inom redovisning. Du behöver kunna arbeta såväl strategiskt som operativt. Din utbildningsbakgrund är högskola med lämplig inriktning som civilekonom eller motsvarande.

Du är en person som tycker om att leda och som på ett naturligt sätt är stark på att etablera förtroende och relationer samt skapa inflytande i organisationen. Du är en stabil, utvecklings- och resultatorienterad ledare som förväntas kunna utveckla strukturer så att ledning, styrning och samordning inom hela organisationen blir effektiv. Du har en god problemlösande analysförmåga, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet med förmåga att fatta beslut utifrån komplexa sammanhang. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt och du uppskattar nära och prestigelöst samarbete för verksamhetens bästa.

Villkor

I Finspångs kommun tillämpas 3-åriga chefsförordnade med annan tillsvidareanställning i grunden.  I övrigt enligt kollektivavtal.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Finspång
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/17
Kontakt
  • Johan Malmberg, Tf kommundirektör, 0122-852 68
Facklig företrädare
  • Mats Johansson, Jusek, 012285106
  • Eva Jägerhed, Vision, 0122-85052
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-03-03

Tillbaka till lediga jobb